ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการดูฟรีมีความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

Details

ANII21  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน  จัดทำโครงการดูฟรีมีความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  สามารถเข้าร่วมโครงการดูฟรีมีความรู้  ประจำปีงบประมาณ 2563  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  www.phuketaquarium.org   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น