ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

Details

ANII21  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  เสนอให้ทุนแก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5 ปี  ไม่จำกัดสาขาวิชา  สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในหลักสูตร  "Teacher Training Students"  ภายใต้ทุนการศึกษา "Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2020"  โดยดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันที่  8 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ตามลำดับ  สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง  www.bic.moe.go.th  หัวข้อข่าวทุน  ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่  24 มกราคม 2563  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น