ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2563

Details

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

เงนก 2

 

          ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมให้ยื่นเอกสาร 

ได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ภายในวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563  (ในวันและเวลาราชการ)

 

 

>>>  ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

 

          pro

 

 

 

address

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น