ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง

Details

ANII21   ด้วยกรมธนารักษ์  ได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ  เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  ให้ส่วนราชการ  ผู้เช่าและประชาชน เข้าชมหรือใช้โดยทั่วกัน 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น