ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขยายเวลาการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA

Details

ANII21   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)  และเงินรางวัล 60,000 บาท  โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม  2563  นั้น 

        เนื่องจาก ช่วงเวลาดังกล่าว  อยู่ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลาย  จึงทำให้จำนวนผลงานที่มีผู้สนใจเข้าร่วมมาไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงขอขยายเวลาการร่วมกิจกรรม  จนถึงวันที่  15 กรกฎาคม 2563  และประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ในวันที่  31 กรกฎาคม 2563   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น