ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 18 June 2020 10:13
Written by watjana
Hits: 291

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.)  ได้ดำเนินการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์การศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่  15 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563