ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเลื่อนเวลากำหนดการประกาศผลการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

Details

ANII21   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประชาสัมพันธ์การประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์  โดยกำหนดการประกาศผลการประกวดในวันที่  20 มิถุนายน 2563 

       เนื่องจากมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนมากและคณะกรรมการจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณามากกว่าที่กำหนดไว้  จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการปรกวดดังกล่าวออกไปก่อน 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น