ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

Details

ANII21   ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  โดยกำหนดให้ส่งผลงานถึงวันที่  15 มิถุนายน 2563 

       เนื่องจากมีวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สงผลให้เกิดข้อจำกัดต่อการรวมกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวด  จึงขอขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  จากเดิม 15 มิถุนายน 2563  เป็นวันที่  31 กรกฎาคม 2563

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น