ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ สพป.ชัยนาท

Details

ANII21  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ได้จัดทำเว็บไซต์ สพป.ชัยนาท ใหม่  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และการดำเนินงานของ สพป.ชัยนาท เพื่อให้ทันสมัย น่าสนใจ สวยงาม เผยแพร่ข้อมูลข่าววารสาธารณชน และเพื่อรองรับการประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) จึงขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ที่  http://www.cnt.go.th/cnt/  หรือ QR Code  ด้านล่าง

1

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น