ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทืี่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

Details

ANII21  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  ปีการศึกษา 2563  เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564  ในระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563  ดูรายละเอียดและติดตามข้อมูลการสมัครทางเว็บไซต์  http://scius.mhesi.go.th  หรือ www.facebook.com/scius.mhesi  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น