ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19

Details

ANII21  กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการได้ดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงสมส่วนแข็งแรงและฉลาดเติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  จึงจัดทำ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น