ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic) "การเขียนเรียงความและย่อความ"

Details

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินการจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic) "การเขียนเรียงความและการย่อความ"  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์สถาบันภาษาไทย และเว็บไซต์สำนักงานวิชาการมาตรฐานการศึกษา 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น