ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

Details

ANII21   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  ดำเนินโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช"  โดยกรุตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน คิด วิเคราะห ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นผลงานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง โดยให้เยาวชนเลือกข้อหัวการประกวดได้จาก 2 หัวข้อ คือ "ฉันรักเมืองไทย"  หรือ "รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา"  การประกวดแบ่งออกเป็น  4 ระดับ  คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา  เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น