โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายในยุคดิจิทัล

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 23 September 2020 09:18
Written by watjana
Hits: 74

ANII21  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  จัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้กฎหมายในยุคดิจิทัล"  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2563