ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ต้านภัยโควิด 19"

Details

ANII21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการต้านภัยโควิด 19  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในด้านงานเขียนโดยการแข่งขันการเขียนเรียงความภาพในหัวข้อ  "ร่วมใจต้านภัยโควิด 19"  โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 ตุลาคม 2563 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น