ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D

Details

ANII21  บริษัท เด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด  ในนามแบรนด์ Dek-D  และผู้ให้บริการเว็บไซต์ Dek-D.com  จัดกิจกรรมที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาและระบบต่างๆ  จำนวน  5 กิจกรรม 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น