ติดต่อออนไลน์  

q a

   

แผนเตรียมพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ

Details

ANII21  กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนเตรียมพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ  ให้หน่วยงานราชการ  อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ ต่อไป 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น