ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง โควิด-19

Details

ANII21  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  จำนวน 2 เรื่อง  ได้แก่ เรื่อง  โควิด-19 กับดัก เที่ยวบินชะงัด ผู้บริโภคของเงินคืน  และเรื่อง ประกาศใช้แล้ว...ผู้ใช้บริการเสริมความงามต้องรู้ 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น