ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข่าวสารจากโรงเรียน

Display # 
Title Hits
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามบันทึกข้อตกลง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 13 ก.พ. 2561 494
โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับนักเรียนของห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 998
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ขอเชิญร่วมงานวิชาการปริทรรศน์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 717
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 511
การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ 549
โรงเรียนรัษฎา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 720
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 731
โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน 217
โครงการส่งเสริมการเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1808
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครูคณิต 1297
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น