การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ ๑๐๑ล.๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Details
Category: ข่าวสารจากโรงเรียน
Published on Friday, 09 March 2018 20:36
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 501

ตามประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ ๑๐๑ล.๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้นมีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ