ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การจัดสรรหาเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูดนตรีไทย ครูภาษาจีน พนักงานขับรถยนต์ และช่างไฟฟ้า

Details
 
โรงเรียนห้วยยอดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดนตรีไทย,ครูภาษาจีน,    พนักงานขับรถยนต์ และช่างไฟฟ้า จำนวน 4  อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ดนตรีไทย  จำนวน  1 อัตรา 
1.2 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ภาษาจีน   จำนวน  1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์        จำนวน  1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างไฟฟ้า     จำนวน  1 อัตรา

คลิก รายละเอียดประกาศโรงเรียน

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น