ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

Details

1041961 0006

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ปีการศึกษา 2562

***************************************

<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น