โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Details
Category: ข่าวสารจากโรงเรียน
Published on Wednesday, 13 March 2019 10:20
Written by watjana
Hits: 309

ทงหนองแหงประชาสรรค

ประกาศโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

***************************************

               ด้วยโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  3  อัตรา