ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนคันธพิทยาคาร เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

Details
          โรงเรียนคันธพิทยาคาร เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในวันที่ 12-15 และ 18-22 มีนาคม 2562
เวลา 8.30- 16.30 น
          นักเรียนชั้น ม.1ห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ภาษา - สังคม
ในวันที่ 22-27มีนาคม 2562 เว้น 24 มีนาคม2562 เวลา 8.30- 16.30 น
------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนคันธพิทยาคาร หรือโทร 081-0903403 และ 082-2852285

126

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น