โรงเรียนคันธพิทยาคาร เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

Details
Category: ข่าวสารจากโรงเรียน
Published on Thursday, 14 March 2019 10:28
Written by คันธพิทยาคาร
Hits: 1091
          โรงเรียนคันธพิทยาคาร เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในวันที่ 12-15 และ 18-22 มีนาคม 2562
เวลา 8.30- 16.30 น
          นักเรียนชั้น ม.1ห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ภาษา - สังคม
ในวันที่ 22-27มีนาคม 2562 เว้น 24 มีนาคม2562 เวลา 8.30- 16.30 น
------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนคันธพิทยาคาร หรือโทร 081-0903403 และ 082-2852285

126