ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Details

                                                                            1092140345 1

                                                                ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

                   เรื่อง  ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบลงทุน

                             ค่าครุภํณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                            >>>>>    Download File    <<<<<

                                                       Sikao ครภณฑการจดการศกษา QR Code

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น