ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Details
Category: ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Published on Monday, 05 February 2018 13:44
Written by watjana
Hits: 797

ANII21  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)