เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Details
Category: ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Published on Tuesday, 04 September 2018 08:40
Written by watjana
Hits: 677

ANII21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)