ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

Details

ANII21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น

1. ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ----- >คลิก
2. ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ----- >คลิก
3. ร่างขอบเขตของงาน ----- >คลิก
4. บัญชีจัดสรรรายเขต ----- >คลิก
5. ตารางแสดงจำนวนเงินตามจำนวนนักเรียน ----- >คลิก
6. บัญชีจัดสรรรายโรงเรียน ----- >คลิก


 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น