ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Display # 
Title Hits
สพม. 13 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 32
การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 39
สพม. 13 อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 24
สพม. 13 รับชมพิธีเปิดงาน สพฐ. : 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ และการประชุมชี้แจงข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ. 87
สพม. 13 ร่วมพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง 120
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference 105
สพม. 13 แสดงความยินดีกับ นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป. ตรัง เขต 1 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต 16 211
สพม. 13 เคารพศพ วางพวงหรีด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสาวกาญจนา สุวรรณภพ 204
การตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดตรัง 116
การศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 182
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น