ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน” 5
กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 47
พิธีปิดการฝึกประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11/2561 94
ประเพณีสงกรานต์ 2561 170
พิธีมอบประกาศนียบัตร รร.รัษฎา 76
วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) 91
ต้อนรับบุคลากรจากองค์กรบริหารส่วนตำบลวังมะปราง 78
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 59
พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 87
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 98
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น