ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Display # 
Title Hits
การแข่งขันกีฬา “สมอเกมส์ 2019 สืบสาน วรรณคดีไทย” โรงเรียนกันตังพิทยากร 38
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 13 ครั้งที่ 3/2562 57
การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน “น้ำผุดเกมส์” 36
การแข่งขันกีฬาสี “ดังข้าวเกมส์” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 48
สพม. เขต 13 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 56
การแข่งขันกีฬา “Thungyao Family Games” 97
สพม. เขต 13 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 114
การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ศรีตรังวังวิเศษเกมส์” 83
การแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์ ครั้งที่ 16 64
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 147
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น