ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Display # 
Title Hits
วางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 25
การจัดพิธีบวงสรวงและจัดตั้งศาลพระภูมิ 27
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 45
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการแนะแนว การค้นพบศักยภาพตนเองของนักเรียนสู่การวางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ 43
สพม. 13 เคารพศพ วางพวงหรีด และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่อ่ำ สถานติ้น 22
การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต 23
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต 46
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและองค์ความรู้หลักวิชาทางการศึกษาพิเศษ 31
การติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด สพม.13 37
สพม.13 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนอมพิทยา 39
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น