banner sm  

 kb  images      

   

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

Details

DSC 0022  DSC 0048

 DSC 0123  DSC 0131

DSC 0141  DSC 0137

DSC 0110

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา : 9 มีนาคม 2561 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีอุปการคุณที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น