อบรมการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)

รายละเอียด

           วันที่ 12 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ” ตามหลักเกณฑ์แนวใหม่ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. (ว21/2560)

         ในการประชุมชี้แจงครั้งนี้  ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เข้าร่วมทุกคน และมีครูโรงเรียนในสังกัด สพม.13 เข้าร่วม ดังนี้ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์, โรงเรียนวิเชียรมาตุ2, โรงเรียนคันธพิทยาคาร และโรงเรียนรัษฎา

DSC 0005  DSC 0021  

DSC 0009  DSC 0017

DSC 0016  DSC 0013

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น