พิธีปิดการนิเทศการจัดการกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

รายละเอียด

        วันที่ 12 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปี 2561 ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.

DSC 0123  DSC 0024

DSC 0091  DSC 0094

DSC 0090  DSC 0104

DSC 0027  DSC 0033

DSC 0126 DSC 0124

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น