banner sm  

 kb  images      

   

พิธีปิดการนิเทศการจัดการกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

Details

        วันที่ 12 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปี 2561 ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.

DSC 0123  DSC 0024

DSC 0091  DSC 0094

DSC 0090  DSC 0104

DSC 0027  DSC 0033

DSC 0126 DSC 0124

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น