วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน : นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยมีข้าราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดตรัง รวมทั้ง นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้วย

1DSC 0011

DSC 0019 DSC 0020

DSC 0023 DSC 0024

DSC 0026DSC 0034

DSC 0043  

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น