ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

Details

DSC 0014  DSC 0007

DSC 0032  DSC 0034

DSC 0046  DSC 0020

DSC 0053  DSC 0038

วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี : วันที่  10  เมษายน 2561 นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในงานเชิดชูเกียรติวันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยมีนายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  13  ร่วมงานเชิดชูเกียรติฯ และวางพวงมาลาวันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ถนนพัทลุง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ภาพ/ทนงศักดิ์  ไทรงาม

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น