ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ประเพณีสงกรานต์ 2561

Details

DSC 0004 Copy

ประเพณีสงกรานต์ 2561  :   วันที่  11  เมษายน  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  นำโดย  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว ,  นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  และบุคลากรสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ไทย  โดยมีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพระพุทธรูป ขอพรผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม  รักษา  สืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้สืบสานต่อไป.

DSC 0033  DSC 0024

DSC 0034  DSC 0027

DSC 0038  DSC 0026

DSC 0156  DSC 0153

DSC 0151  DSC 0149

DSC 0147  DSC 0144

DSC 0174  DSC 0175

DSC 0018  DSC 0138

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น