พิธีไหว้เจ้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (อาคารหลังใหม่)

Details

พิธีไหว้เจ้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (อาคารหลังใหม่) : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย นายกรุณพล พราหมเภทย์ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมพิธีไหว้เจ้าที่ อาคารหลังใหม่ (ทุ่งแจ้ง) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อาคารหลังใหม่ (ทุ่งแจ้ง)

 DSC 0070  DSC 0077

DSC 0078  DSC 0086

DSC 0087  DSC 0109

DSC 0093  DSC 0095

DSC 0066

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น