ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

สพม. 13 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2561

Details

สพม. 13 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2561 : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมรับชม Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง

DSC 0271  DSC 0282

DSC 0284  DSC 0292

DSC 0296  DSC 0294

DSC 0290

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น