ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2561

Details

การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2561 : นายชาญ ตันติธรรมถาวร   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะ ประชุมหน่วยรับตรวจทุกสังกัด เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

3644102

1  364411

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น