ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

Details

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง: นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยยอด เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

DSC 0325  DSC 0327

DSC 0329  DSC 0333

DSC 0322

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น