ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่

Details

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่ : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนในส่วนภูมิภาคมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน ตลอดจนการทำให้เกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน  และผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เข้าร่วมพิธี

0012  0011

0008  0004

0005  0006

00071

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น