ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

Details

การประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอส สวิส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

DSC 2564  DSC 2578

DSC 2580  DSC 2650

DSC 2722  DSC 2713

DSC 2740  DSC 2759

DSC 2777  DSC 2800

DSC 3062  DSC 3067

DSC 3082  DSC 3084

DSC 2650

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น