ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

Details

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน  : นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว และนายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 114 คน และครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น พระอธิการจำหมาย ธมฺมสาโร เจ้าอาวาสวัดช่องแบก อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษ เรื่องกติกาชีวิต เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 3370  DSC 3236

DSC 0142  DSC 0151

DSC 0348  DSC 3106

DSC 3255  DSC 0092

DSC 0024  DSC 0088

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น