ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการพัฒนาองค์กรและการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ Organization Development & Excursions

Details

โครงการพัฒนาองค์กรและการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ Organization Development &Excursions : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาองค์กรและการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ Organization Development &Excursions โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว และนายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดโครงการพัฒนาองค์กรและการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ Organization Development &Excursions เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2561 จำนวน 48 คน  และได้ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมี ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

DSC 4181  DSC 4170

DSC 4156  DSC 4185

DSC 4187  DSC 4165

 

การศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

DSC 4349  DSC 4360

DSC 4374  DSC 4392

DSC 4397  DSC 4423

DSC 4430  DSC 4444

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น