ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

Details

 DSC 0038  DSC 0043

 DSC 0002  DSC 0028

DSC 0015  DSC 0026

DSC 0029  DSC 0041

 ตรวจสุขภาพประจำปี  2561 : เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพข้าราชการในจังหวัดตรัง  และเป็นการป้องกันการเกิดโรคและให้การรักษาพยาบาลในระยะเริ่มแรก  โดยโรงพยาบาลตรังได้จัดทีมตรวจสุขภาพประจำปีให้  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  วันที่  17 ตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมบางรัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น