ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดานายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี

Details

DSC 6138  DSC 6298

DSC 6130  DSC 6292

DSC 6272  DSC 6271

DSC 6175  DSC 6162

DSC 6172  DSC 6180

DSC 6230

ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดานายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี : วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว, นายกรุณพล  พราหมเภทย์,  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดานายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13 โดยมีนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ  ณ  วัดโคกกฐิน ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  และเจ้าภาพได้มอบทุนการศึกษาพร้อมพัดลมให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น