ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดานายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี

Details

DSC 6138  DSC 6298

DSC 6130  DSC 6292

DSC 6272  DSC 6271

DSC 6175  DSC 6162

DSC 6172  DSC 6180

DSC 6230

ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดานายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี : วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว, นายกรุณพล  พราหมเภทย์,  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดานายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13 โดยมีนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ  ณ  วัดโคกกฐิน ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  และเจ้าภาพได้มอบทุนการศึกษาพร้อมพัดลมให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น