ติดต่อออนไลน์  

q a

   

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

Details

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ และโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พลตรี ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แก่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ และโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 6488  DSC 6504

DSC 6507  DSC 6510

DSC 6517  DSC 6523

DSC 6531  DSC 6533

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น