พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 11 December 2018 10:42
Written by sirarat
Hits: 189

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ และโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พลตรี ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แก่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ และโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 6488  DSC 6504

DSC 6507  DSC 6510

DSC 6517  DSC 6523

DSC 6531  DSC 6533