ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การติดตามและตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ย่อยที่ 2

Details

การติดตามและตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ย่อยที่ 2 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายประยุทธ์  โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ติดตามและตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการประจำสนามสอบและนักเรียน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ย่อยที่ 2 ดังนี้

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

11  12

 

โรงเรียนย่านตาขาว

23  22

 

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

32  33

 

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

42  43

 

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

52  53

 

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

001  003

 

โรงเรียนคันธพิทยาคาร

014  011

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

021  024

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น