ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ตลาดนัดอาชีพ วิชาการ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Details

ตลาดนัดอาชีพ วิชาการ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดอาชีพ วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่

                   โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จัดกิจกรรม “ตลาดนัดอาชีพ วิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยการเปิดตลาดนัดอาชีพวิชาการเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักและยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากยิ่งขึ้น

 269824  269826

269827  269830

269831  269834

269825

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น